Barn/Voksen
kr. 1.600

Skiskolerne gennemføres kun, hvis der på 1. undervisningsdag mindst kan placeres 3 elever med ens færdigheder på samme hold.

Betalingen kan i tilfælde af aflysning konverteres til privatundervisning eller tilbagebetales.
Elever med børneliftkort følger børneskiskolen aldersmæssigt.
Undervisningen foretages af uddannede danske instruktører, som jævnligt er på efteruddannelseskurser for at vedligeholde og videreudvikle deres tekniske og pædagogiske viden og færdigheder.